BMI Calculator

Dark Background Style

OBLICZ WSPÓŁCZYNNIK BMI

BMI (Body Mass Index), nazywany inaczej wskaźnikiem Queteleta, wykorzystywany jest do oszacowania, czy waga ciała jest prawidłowa. Beligijski statystyk Adolf Queteleta opracował indeks masy ciała w 1832 roku. Wówczas zaobserwował on, że masa ciała wzrasta w zależności od rosnącej wysokości ciała. Wskaźnik BMI to narzędzie, które pozwala zorientować się, czy nasza dieta oraz styl życia są właściwe, a także czy powinniśmy udać się do specjalisty z prośbą o pomoc. To również najszybsza droga do pierwszej diagnozy lekarskiej ­- kontrola indeksu BMI służy monitorowaniu stanu zdrowia naszego organizmu. Wskaźnik BMI jest nieskomplikowanym wzorem matemtycznym, który pozwala określić zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, w oparciu o proporcję masy ciała do wzrostu.
BMI Status
Poniżej 18.5 Niedowaga
18.5 - 24.9 Normalna
25 - 29.9 Nadwaga
30 i więcej Otyłość

Light Background Style

OBLICZ WSPÓŁCZYNNIK BMI

BMI (Body Mass Index), nazywany inaczej wskaźnikiem Queteleta, wykorzystywany jest do oszacowania, czy waga ciała jest prawidłowa. Beligijski statystyk Adolf Queteleta opracował indeks masy ciała w 1832 roku. Wówczas zaobserwował on, że masa ciała wzrasta w zależności od rosnącej wysokości ciała. Wskaźnik BMI to narzędzie, które pozwala zorientować się, czy nasza dieta oraz styl życia są właściwe, a także czy powinniśmy udać się do specjalisty z prośbą o pomoc. To również najszybsza droga do pierwszej diagnozy lekarskiej ­- kontrola indeksu BMI służy monitorowaniu stanu zdrowia naszego organizmu. Wskaźnik BMI jest nieskomplikowanym wzorem matemtycznym, który pozwala określić zawartość tkanki tłuszczowej w naszym organizmie, w oparciu o proporcję masy ciała do wzrostu.
BMI Status
Poniżej 18.5 Niedowaga
18.5 - 24.9 Normalna
25 - 29.9 Nadwaga
30 i więcej Otyłość